Djelatnost

Osnovna djelatnost Zavoda za izgradnju je istraživanje, organizovanje i posredovanje u izgradnji stambenih, javnih i drugih objekata, te upravljanje stambenim, garažnim i poslovnim prostorima na teritoriji grada. Pročitajte više o djelatnostima Zavoda.

Pročitaj više >

Organizacija rada

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka ostvaruje svoju funkciju preko Direktora i organizacionih jedinica – sektora i službi. Zavod za izgradnju organizovan je u tri sektora u okviru kojih su formirane službe kao niži organizacioni dijelovi.

Pročitaj više >

Politika kvaliteta

Vizija ZAVODA ZA IZGRADNJU BANJA LUKA je fleksibilan Zavod koji će se nositi sa dinamičkim promjenama na tržištu BiH u davanju usluga iz oblasti opremanja zemljišta i vođenja investicija, nadzora nad izgradnjom objekata, kontrole tehničke dokumentacije…

Pročitaj više >

O Zavodu

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka nastao je 1979. godine kao Radna organizacija “Zavod za izgradnju” Banja Luka udruživanjem Preduzeća za izgradnju Banje Luke, Stručne službe SIZ-a stanovanja Banja Luka i Direkcije za izgradnju Regionalnog medicinskog centra Banja Luka.

Iste godine stručne službe Zavoda za izgradnju Banja Luka smještene su u novoizgrađeni poslovni objekat, koji se nalazi u samom centru Banje Luke, u ul. Marije Bursać br. 4.

Od nastanka do danas RO “Zavod za izgradnju” Banja Luka imao je nekoliko transformacijskih promjena, a od 2004. godine posluje pod nazivom Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka.

Rješenjem Direkcije za privatizaciju RS utvrđena je vlasnička struktura Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, i to:

  • trajni udio Grada Banja Luka 67,12%
  • privatni kapital 23,75%
  • državni kapital 9,13%

Od svog nastanka do danas Zavod za izgradnju Banja Luka obavljao je sve poslove nadzora i druge stručne poslove na izgradnji najvećeg broja stambenih, privrednih i javnih objekata u gradu Banja Luka, od kojih su najznačajniji:

  • izgradnja stambenih naselja i najvećeg broja stambenih objekata u gradu (naselja: Centar, Borik, Obiliaćvo, Nova Varoš, Starčevica, Lazarevo)
  • izgradnja privrednih i javnih objekata, kao što su: objekat Regionalnog medicinskog centra Banja Luka, Dom raničke solidarnosti, sportske dvorane “Borik” i “Mejdan”, hoteli “Bosna” i “Palas”, Tvornica obuće “Bosna”, Dom distrofičara, Habitacioni centar, Termalni bazeni “Srpske Toplice” i “Slatina”, Robna kuća “Triglav”, poslovni centri u ul. Veselina Masleše i u ul. Jevrejskoj,
  • javna skloništa, objekti komunalne infrastrukture i dr.,
  • sanacija i rekonstrukcija zgrade opštine Banja Luka, Banskog dvora, Narodnog pozorišta, Rehabilitacionog centra “Dr. Miroslav Zotović”,
  • izgradnja i sanacija visokoškolskih objekata i objekata srednjeg i osnovnog obrazovanja,
  • održavanje stambenog fonda.

Obavještenja

11.02. 2022

Saziv 10. vanredne sjednice Skupštine akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka

11.02.2022|Obavještenja|

ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d.              BANJA LUKA                                                                        - U p r a v n i   o d b o r - Broj: 1- 355 /2022. Dana: 04.02.2022. godine Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni [...]