Djelatnost

Osnovna djelatnost Zavoda za izgradnju je istraživanje, organizovanje i posredovanje u izgradnji stambenih, javnih i drugih objekata, te upravljanje stambenim, garažnim i poslovnim prostorima na teritoriji grada.

Detaljnije…

Organizacja rada i kadrovi

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka ostvaruje svoju funkciju preko Direktora i organizacionih jedinica – sektora i službi. Zavod za izgradnju organizovan je u tri sektora u okviru kojih su formirane službe kao niži organizacioni dijelovi.

Detaljnije…

Istorijat

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka nastao je 1979. godine kao Radna organizacija „Zavod za izgradnju“ Banja Luka udruživanjem Preduzeća za izgradnju Banje Luke, Stručne službe SIZ-a stanovanja Banja Luka i Direkcije za izgradnju Regionalnog medicinskog centra Banja Luka.

Detaljnije…