Osnovna djelatnost Zavoda za izgradnju je istraživanje, organizovanje i posredovanje u izgradnji stambenih, javnih i drugih objekata, te upravljanje stambenim, garažnim i poslovnim prostorima na teritoriji grada.

U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja:

 • stručne poslove u vezi izgradnje i održavanja stambenih i poslovnih objekata, objekata infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta (inženjering),
 • posredovanje u prenosu prava raspolaganja i prodaji nepokretnosti,
 • sve pravne poslove u vezi prodaje stanova, poslovnih prostora i garaža, te sve poslove u postupku zaključivanja ugovora o zakupu stanova,
 • organizuje i vršenje naplate stanarine i zakupnine, komunalne naknade i naknade za korištenje građevinskog zemljišta,
 • čuva i ažurira arhivsku građu izgrađenih objekata, kao i dokumentaciju svih stanova, koja je potrebna u postupku otkupa stanova,
 • knjigovodstvene, finansijske, pravne, istraživačko-razvojne i sve druge poslove u vezi upravljanja udruženim stambenim fondom.

Zavod za izgradnju na terioriji Grada Banja Luka i cijele Bosne i Hercegovine trenutno obavlja sljedeće poslove:

 • nadzor na izgradnji zgrade Vlade Republike Srpske u Banjaluci,
 • nadzor na rekonstrukciji objekta Centralne banke BiH u Brčkom,
 • nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekta Tržnice u centru Banjaluke,
 • nadzor na izgradnji fabrike vode u Brčkom kapaciteta 330 l/s,
 • nadzor na izgradnji terminalnog centra kontrole letenja na Aerodromu Banja Luka,
 • nadzor na izgradnji fabrike vode Novoseliji,
 • nadzor na izgradnji autoputa Banjaluka – Gradiška,
 • nadzor na izgradnji Istočnog tranzitnog puta, sa svim objektima i instalacijama komunalne infrastrukture u koridoru ovih saobraćajnica,
 • nadzor na rekonstrukciji i modernizaciji trotoara u ulici Kralja Petra I Karađorđevića u Banjaluci,
 • nadzor na regulaciji korita Široke rijeke,
 • nadzor na izgradnji fekalnog kolektora uz Široku rijeku,
 • provođenje Programa uređenja građevinskog zemljišta Grada Banjaluka za 2007. godinu,
 • nadzor na izgradnji objekata i instalacija komunalne infrastrukture,
 • iskolčenje i kontrola izvedenih temelja svih objekata koji se grade na teritoriji Grada Banja Luka,
 • tehničnki prijem svih objekata,
 • revizija projektne dokumentacije,
 • izrada investiciono-tehničkih programa,
 • izrada prostorno-planske dokumentacijem
 • registracija zajednica etažnih vlasnika,
 • privatizacija i otkup državnih stanova,
 • popis, premjeravanje i snimanje svih ranijih i novoizgrađenih objekata na području grada (stambene zgrade, poslovni i javni objekti, garaže) u cilju prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade.