Osnovna djelatnost Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka je obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti (šifra djelatnosti: 63,11).

Restrukturiranje organizacije Zavoda za izgradnju je izvršeno u poslovnoj 2023. godini, te je promjenom osnovne djelatnosti Zavod za izgradnju preusmjerio buduće poslovne aktivnosti u poslove finansijsko-tehničke prirode.

Fokus današnje aktivnosti Zavoda za izgradnju je preusmjeren u djelatnosti koje se odnose na:

  • naplatu naknade za korištenje komunalnih dobara od opšteg interesa – Komunalne naknade (registracija obveznika Komunalne naknade, izdavanje računa Komunalne naknade, vođenje evidencija i knjigovodstveni poslovi),
  • usluge zajednicama etažnih vlasnika (ZEV) – usluge vezane za registraciju zajednica etažnih vlasnika (ZEV), knjigovodstvene usluge za zajednice etažnih vlasnika (ZEV) i
  • poslovi vezani za privatizaciju državnih stanova.