Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka ostvaruje svoju funkciju preko Direktora i organizacionih jedinica – službi.

Zavod za izgradnju organizovan je u dvije službe, i to:

 • Služba za komunalne poslove
 • Služba za pravne, imovinske, kadrovske i opšte poslove

Kvalifikaciona struktura radnika

U Zavodu za izgradnju zaposleno je 17 radnika sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

Visoka stručna sprema – 3

 • diplomirani pravnik – 2
 • dilpomirani inženjer elektrotehnike – 1

Viša stručna sprema – 3

 • pravnik – 1
 • inženjer organizacije i menadžmenta – 1
 • diplomirani informatičar – 1

Srednja stručna sprema – 11

 • ekonomski tehničar – 6
 • građevinski i arhitektonski tehničar – 1
 • arhivski tehničar – 1
 • geodetski tehničar – 1
 • poljoprivredni tehničar – 1
 • elektro tehničar – 1