Vršilac dužnosti direktora Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka:

Aleksandar Marković, diplomirani pravnik