Zavod za izgradnju na teritoriji Grada Banja Luka vrši poslove objedinjene naplate naknade za korištenje komunalnih dobara od opšteg interesa – Komunalne naknade:

  • registracija obveznika Komunalne naknade,
  • izdavanje računa Komunalne naknade,
  • vođenje evidencija i
  • knjigovodstveni poslovi.

Urednim plaćanjem svojih obaveza omogućićete gradu i sebi:

  • održavanje gradskih saobraćajnica, trotoara, parkova, drvoreda, zelenih površina, gradske rasvjete i drugih objekata komunalne infrastrukture
  • izgradnju novih gradskih saobraćajnica, trotoara, parkova, drvoreda, zelenih površina

Komunalnu naknadu plaćajte do 5. u mjesecu za protekli mjesec, a eventualna dugovanja molimo da izmirite u roku od 15 dana, jer ćemo naplatu dugovanja biti prisiljeni izvršiti sudskim putem.

Kontaktirajte nas za više informacija
telefon: 051/225-897, 225-896
faks: 051/216-651
e-mail: naplata@zibl.net