Zavod za izgradnju na teritoriji Grada Banja Luka vrši poslove objedinjene naplate:

  • Komunalne naknade
  • Zakupnine za poslovni i garažni prostor

Urednim plaćanjem navedenih obaveza omogućićete gradu i sebi:

  • održavanje gradskih saobraćajnica, trotoara, parkova, drvoreda, zelenih površina, gradske rasvjete i drugih objekata komunalne infrastrukture
  • izgradnju novih gradskih saobraćajnica, trotoara, parkova, drvoreda, zelenih površina

Komunalnu naknadu i zakupninu plaćajte do 5. u mjesecu za protekli mjesec, a eventualna dugovanja molimo da izmirite u roku od 15 dana, jer ćemo naplatu dugovanja biti prisiljeni izvršiti sudskim putem.

Kontaktirajte nas za više informacija
telefon: 051/225-897, 225-896
faks: 051/216-651
e-mail: naplata@zibl.net