Nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS broj 115/11 Odluke Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske kojom se utvrđuje da Zakonom o privatizaciji državnih stanova br. 01-1000/11 od 21.6.2011. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda OBJAVLJEN JE U SLUŽBENOM GLASNIKU RS BROJ 118/11 ZAKON O PRIVATIZACIJI DRŽAVNIH STANOVA.

Rok za otkup stanova je 30.06.2018. godine.

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka ponovo vrši prijem zahtjeva za otkup stanova.

 

Prema svim pokazateljima, Zavod za izgradnju je najveći i najorganizovaniji prodavac stanova na teritoriji Republike Srpske. Zavod provodi kompletan postupak otkupa stanova za mnoge firme vlasnike stanova sa područja Grada Banjaluke.Postupak otkupa je u potpunosti automatizovan: od prijema zahtjeva, preko obrade u pravnoj službi, verifikacije od strane nadležnog opštinskog organa, pa do sudke ovjere sve se obavlja korištenjem resursa Informacionog sistema Zavoda za izgradnju. U svakom momentu moguće je imati uvid u trenutno stanje obrade predmeta.

Zavod za izgradnju takođe izdaje i Uvjerenje o starosti zgrade i stambenoj zoni za sve stanove koji su na upravljanju kod Zavoda. Do sada je izdato 13.442 takvih uvjerenja, a samo uvjerenje se nakon uvida u bazu podataka Zavoda, dobija odmah na našim šalterima.

[5.12.2011.]
Trenutno stanje poslova u Zavodu za izgradnju u vezi otkupa stanova:

  • Izdato Uvjerenja o starosti zgrade i stambenoj zoni         13.442
  • Predato Zahtjeva za otkup stana         10.937
  • Završen postupak otkupa stana         10.844
  • Sudski ovjereno Ugovora o otkupu stana         10.557

Poslovi koji se rade za druge prodavce stanova sa područja Banjaluke:

  • Verifikovano Ugovora o otkupu stana         7.354

Kako otkupiti stan ?

Ukoliko tek trebate podnijeti zahtjev za otkup stana pročitajte sljedeća zakonska akta:

  • Uputstvo o utvrđivanju otkupne cijene stana i obrascima za primjenu Zakona
  • Zakon o privatizaciji stanova

Kontaktirajte nas za više informacija
telefon: 051/225-900, 051/928-522
faks: 051/928-506
e-mail: andjelka.buzadzija@zibl.net