Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka nastao je 1979. godine kao Radna organizacija „Zavod za izgradnju“ Banja Luka udruživanjem Preduzeća za izgradnju Banje Luke, Stručne službe SIZ-a stanovanja Banja Luka i Direkcije za izgradnju Regionalnog medicinskog centra Banja Luka.

Iste godine stručne službe Zavoda za izgradnju Banja Luka smještene su u novoizgrađeni poslovni objekat, koji se nalazi u samom centru Banje Luke, u ul. Marije Bursać br. 4.

Od nastanka do danas RO „Zavod za izgradnju“ Banja Luka imao je nekoliko transformacijskih promjena, a od 2004. godine posluje pod nazivom Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka.

Rješenjem Direkcije za privatizaciju RS utvrđena je vlasnička struktura Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, i to:

 • trajni udio Grada Banja Luka 71,86 %
 • privatni kapital 28,14 %

Od svog nastanka do danas Zavod za izgradnju Banja Luka obavljao je sve poslove nadzora i druge stručne poslove na izgradnji najvećeg broja stambenih, privrednih i javnih objekata u gradu Banja Luka, od kojih su najznačajniji:

 • izgradnja stambenih naselja i najvećeg broja stambenih objekata u gradu (naselja: Centar, Borik, Obiliaćvo, Nova Varoš, Starčevica, Lazarevo)
 • izgradnja privrednih i javnih objekata, kao što su: objekat Regionalnog medicinskog centra Banja Luka, Dom raničke solidarnosti, sportske dvorane „Borik“ i „Mejdan“, hoteli „Bosna“ i „Palas“, Tvornica obuće „Bosna“, Dom distrofičara, Habitacioni centar, Termalni bazeni „Srpske Toplice“ i „Slatina“, Robna kuća „Triglav“, poslovni centri u ul. Veselina Masleše i u ul. Jevrejskoj,
 • javna skloništa, objekti komunalne infrastrukture i dr.,
 • sanacija i rekonstrukcija zgrade opštine Banja Luka, Banskog dvora, Narodnog pozorišta, Rehabilitacionog centra „Dr. Miroslav Zotović“,
 • izgradnja i sanacija visokoškolskih objekata i objekata srednjeg i osnovnog obrazovanja,
 • održavanje stambenog fonda.

Restrukturiranje organizacije Zavoda za izgradnju je izvršeno u poslovnoj 2023. godini, te je promjenom osnovne djelatnosti Zavod za izgradnju preusmjerio buduće poslovne aktivnosti u poslove finansijsko-tehničke prirode.

Fokus današnje aktivnosti Zavoda za izgradnju je preusmjeren u djelatnosti koje se odnose na:

 • naplatu naknade ka korištenje komunalnih dobara od opšteg interesa – Komunalna naknada (registracija obveznika Komunalne naknade, izdavanje računa Komunalne naknade, vođenje evidencija i knjigovodstveni poslovi),
 • usluge zajednicama etažnih vlasnika (ZEV) – usluge vezane za registraciju zajednica etažnih vlasnika (ZEV), knjigovodstvene usluge za zajednice etažnih vlasnika (ZEV) i
 • poslovi vezani za privatizaciju državnih stanova.