Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka nastao je 1979. godine kao Radna organizacija „Zavod za izgradnju“ Banja Luka udruživanjem Preduzeća za izgradnju Banje Luke, Stručne službe SIZ-a stanovanja Banja Luka i Direkcije za izgradnju Regionalnog medicinskog centra Banja Luka.

Iste godine stručne službe Zavoda za izgradnju Banja Luka smještene su u novoizgrađeni poslovni objekat, koji se nalazi u samom centru Banje Luke, u ul. Marije Bursać br. 4.

Od nastanka do danas RO „Zavod za izgradnju“ Banja Luka imao je nekoliko transformacijskih promjena, a od 2004. godine posluje pod nazivom Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka.

Rješenjem Direkcije za privatizaciju RS utvrđena je vlasnička struktura Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, i to:

  • trajni udio Grada Banja Luka 67,12%
  • privatni kapital 23,75%
  • državni kapital 9,13%

Od svog nastanka do danas Zavod za izgradnju Banja Luka obavljao je sve poslove nadzora i druge stručne poslove na izgradnji najvećeg broja stambenih, privrednih i javnih objekata u gradu Banja Luka, od kojih su najznačajniji:

  • izgradnja stambenih naselja i najvećeg broja stambenih objekata u gradu (naselja: Centar, Borik, Obiliaćvo, Nova Varoš, Starčevica, Lazarevo)
  • izgradnja privrednih i javnih objekata, kao što su: objekat Regionalnog medicinskog centra Banja Luka, Dom raničke solidarnosti, sportske dvorane „Borik“ i „Mejdan“, hoteli „Bosna“ i „Palas“, Tvornica obuće „Bosna“, Dom distrofičara, Habitacioni centar, Termalni bazeni „Srpske Toplice“ i „Slatina“, Robna kuća „Triglav“, poslovni centri u ul. Veselina Masleše i u ul. Jevrejskoj,
  • javna skloništa, objekti komunalne infrastrukture i dr.,
  • sanacija i rekonstrukcija zgrade opštine Banja Luka, Banskog dvora, Narodnog pozorišta, Rehabilitacionog centra „Dr. Miroslav Zotović“,
  • izgradnja i sanacija visokoškolskih objekata i objekata srednjeg i osnovnog obrazovanja,
  • održavanje stambenog fonda.