Дјелатност

Основна дјелатност Завода за изградњу је обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности. Шифра дјелатности је 63,11.

Прочитај више >

Организација рада

Завод за изградњу а.д. Бања Лука остварује своју функцију преко Директора и организационих јединица – служби. Завод за изградњу организован је у двије службе.

Прочитај више >

О Заводу

Завод за изградњу а.д. Бања Лука настао је 1979. године као Радна организација “Завод за изградњу” Бања Лука удруживањем Предузећа за изградњу Бање Луке, Стручне службе СИЗ-а становања Бања Лука и Дирекције за изградњу Регионалног медицинског центра Бања Лука.

Исте године стручне службе Завода за изградњу Бања Лука смјештене су у новоизграђени пословни објекат, који се налази у самом центру Бање Луке, у ул. Марије Бурсаћ бр. 4.

Од настанка до данас РО “Завод за изградњу” Бања Лука имао је неколико трансформацијских промјена, а од 2004. године послује под називом Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

Рјешењем Дирекције за приватизацију РС утврђена је власничка структура Завода за изградњу а.д. Бања Лука, и то:

  • трајни удио Града Бања Лука 71,86 %
  • приватни капитал 28,14%

Обавјештења

27.06. 2022

Измјена Дневног реда XXV сједнице Скупштине акционара ЗИБЛ-а

27.06.2022.|Обавјештења|

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА -Управни одбор- Број: 1- 1717-5-1 /22 Дана: 24.06.2022.године На основу члана 56.Статута Завода за изградњу а.д. Бања лука-Пречишћени текст(у даљем тексту Завод), Управни одбор на сједници одржаној дана 24.06.2022.године [...]

11.02. 2022

Сазив 10. ванредне сједнице Скупштине акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука

11.02.2022.|Обавјештења|

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ  а.д.              БАЊА ЛУКА                                                                        - У п р а в н и   о д б о р - Број: 1- 355 /2022. Дана: 04.02.2022. године На основу члана 56. Статута  Завод за изградњу a.д.  Бања Лука- Пречишћени [...]

8.12. 2021

Ванредна Скупштина акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука 30.12.2021. године

8.12.2021.|Обавјештења|

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ  а.д. БАЊА ЛУКА - У п р а в н и   о д б о р - Број: 1-4370 /2021. Дана: 03.12.2021. године На основу члана 56. Статута  Завод за изградњу a.д.  Бања Лука- Пречишћени текст (у [...]

13.02. 2019

Обавјештење – Скупштина акционара Завода за изградњу Бања Лука 28.02.2019. године

13.02.2019.|Обавјештења|

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА -Управни одбор- Број: 1- 370 /2019. Дана: 11.02.2019. године На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода [...]