Завод за изградњу а.д. Бања Лука остварује своју функцију преко Директора и организационих јединица – служби.

Завод за изградњу организован је у двије службе, и то:

 • Служба за комуналне послове
 • Служба за правне, имовинске, кадровске и опште послове

Квалификациона структура радника

У Заводу за изградњу запослено је 17 радника са сљедећом квалификационом структуром:

Висока стручна спрема – 3

 • дипломирани правник – 2
 • дилпомирани инжењер електротехнике – 1

Виша стручна спрема – 3

 • правник – 1
 • инжењер организације и менаџмента – 1
 • дипломирани информатичар – 1

Средња стручна спрема – 11

 • економски техничар – 6
 • грађевински и архитектонски техничар – 1
 • архивски техничар – 1
 • геодетски техничар – 1
 • пољопривредни техничар – 1
 • електро техничар – 1