Након објављивања у Службеном гласнику РС број 115/11 Одлуке Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске којом се утврђује да Законом о приватизацији државних станова бр. 01-1000/11 од 21.6.2011. године, није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа ОБЈАВЉЕН ЈЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС БРОЈ 118/11 ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА.

Рок за откуп станова је 30.06.2018. године.

Завод за изградњу а.д. Бања Лука поново врши пријем захтјева за откуп станова.

 

Према свим показатељима, Завод за изградњу је највећи и најорганизованији продавац станова на територији Републике Српске. Завод проводи комплетан поступак откупа станова за многе фирме власнике станова са подручја Града Бањалуке.Поступак откупа је у потпуности аутоматизован: од пријема захтјева, преко обраде у правној служби, верификације од стране надлежног општинског органа, па до судке овјере све се обавља кориштењем ресурса Информационог система Завода за изградњу. У сваком моменту могуће је имати увид у тренутно стање обраде предмета.

Завод за изградњу такође издаје и Увјерење о старости зграде и стамбеној зони за све станове који су на управљању код Завода. До сада је издато 13.442 таквих увјерења, а само увјерење се након увида у базу података Завода, добија одмах на нашим шалтерима.

[5.12.2011.]
Тренутно стање послова у Заводу за изградњу у вези откупа станова:

  • Издато Увјерења о старости зграде и стамбеној зони         13.442
  • Предато Захтјева за откуп стана         10.937
  • Завршен поступак откупа стана         10.844
  • Судски овјерено Уговора о откупу стана         10.557

Послови који се раде за друге продавце станова са подручја Бањалуке:

  • Верификовано Уговора о откупу стана         7.354

Како откупити стан ?

Уколико тек требате поднијети захтјев за откуп стана прочитајте сљедећа законска акта:

  • Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену Закона
  • Закон о приватизацији станова

Контактирајте нас за више информација
телефон: 051/225-900, 051/928-522
факс: 051/928-506
е-mail: andjelka.buzadzija@zibl.net