XХVII редовнa Скупштинa акционара  Завода за изградњу а.д. Бања Лука

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА У п р а в н и о д б о р -Број: 1- 3410 /2024.Дана: 27.05.2024. године На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода на сједници одржаној дана 27.05.2024.године донио је Одлуку бр. 1-3409-9/24 на основу које С А З И В АXХVII редовну Скупштину акционара Завода за изградњу а.д.Бања Лука XХVII редовна Скупштина акционара ће се одржати дана, 28.06.2024. године (ПЕТАК), у просторијама управе Друштва, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 12,00 часова.За Скупштину се предлаже сљедећи: Д Н Е В Н И Р Е Д Избор радних тијела Скупштине: предсједника [...]