Завод за изградњу на територији Града Бања Лука врши послове обједињене наплате:

  • Комуналне накнаде
  • Закупнине за пословни и гаражни простор

Уредним плаћањем наведених обавеза омогућићете граду и себи:

  • одржавање градских саобраћајница, тротоара, паркова, дрвореда, зелених површина, градске расвјете и других објеката комуналне инфраструктуре
  • изградњу нових градских саобраћајница, тротоара, паркова, дрвореда, зелених површина

Комуналну накнаду и закупнину плаћајте до 5. у мјесецу за протекли мјесец, а евентуална дуговања молимо да измирите у року од 15 дана, јер ћемо наплату дуговања бити присиљени извршити судским путем.

Контактирајте нас за више информација
телефон: 051/225-897, 225-896
факс: 051/216-651
е-mail: naplata@zibl.net