Основна дјелатност Завода за изградњу а.д. Бања Лука је обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности (шифра дјелатности: 63,11).

Реструктурирање организације Завода за изградњу је извршено у пословној 2023. години, те је промјеном основне дјелатности Завод за изградњу преусмјерио будуће пословне активности у послове финансијско-техничке природе.

Фокус данашње активности Завода за изградњу је преусмјерен у дјелатности које се односе на:

  • наплату накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса – Комуналне накнаде (регистрација обвезника Комуналне накнаде, издавање рачуна Комуналне накнаде, вођење евиденција и књиговодствени послови),
  • услуге заједницама етажних власника (ЗЕВ) – услуге везане за регистрацију заједница етажних власника (ЗЕВ), књиговодствене услуге за заједнице етажних власника (ЗЕВ) и
  • послови везани за приватизацију државних станова.