Завод за изградњу а.д. Бања Лука настао је 1979. године као Радна организација „Завод за изградњу“ Бања Лука удруживањем Предузећа за изградњу Бање Луке, Стручне службе СИЗ-а становања Бања Лука и Дирекције за изградњу Регионалног медицинског центра Бања Лука.

Исте године стручне службе Завода за изградњу Бања Лука смјештене су у новоизграђени пословни објекат, који се налази у самом центру Бање Луке, у ул. Марије Бурсаћ бр. 4.

Од настанка до данас РО „Завод за изградњу“ Бања Лука имао је неколико трансформацијских промјена, а од 2004. године послује под називом Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

Рјешењем Дирекције за приватизацију РС утврђена је власничка структура Завода за изградњу а.д. Бања Лука, и то:

 • трајни удио Града Бања Лука 71,86 %
 • приватни капитал 28,14 %

Од свог настанка до данас Завод за изградњу Бања Лука обављао је све послове надзора и друге стручне послове на изградњи највећег броја стамбених, привредних и јавних објеката у граду Бања Лука, од којих су најзначајнији:

 • изградња стамбених насеља и највећег броја стамбених објеката у граду (насеља: Центар, Борик, Обилиаћво, Нова Варош, Старчевица, Лазарево)
 • изградња привредних и јавних објеката, као што су: објекат Регионалног медицинског центра Бања Лука, Дом раничке солидарности, спортске дворане „Борик“ и „Мејдан“, хотели „Босна“ и „Палас“, Творница обуће „Босна“, Дом дистрофичара, Хабитациони центар, Термални базени „Српске Топлице“ и „Слатина“, Робна кућа „Триглав“, пословни центри у ул. Веселина Маслеше и у ул. Јеврејској,
 • јавна склоништа, објекти комуналне инфраструктуре и др.,
 • санација и реконструкција зграде општине Бања Лука, Банског двора, Народног позоришта, Рехабилитационог центра „Др. Мирослав Зотовић“,
 • изградња и санација високошколских објеката и објеката средњег и основног образовања,
 • одржавање стамбеног фонда.

Реструктурирање организације Завода за изградњу је извршено у пословној 2023. години, те је промјеном основне дјелатности Завод за изградњу преусмјерио будуће пословне активности у послове финансијско-техничке природе.

Фокус данашње активности Завода за изградњу је преусмјерен у дјелатности које се односе на:

 • наплату накнаде ка кориштење комуналних добара од општег интереса – Комунална накнада (регистрација обвезника Комуналне накнаде, издавање рачуна Комуналне накнаде, вођење евиденција и књиговодствени послови),
 • услуге заједницама етажних власника (ЗЕВ) – услуге везане за регистрацију заједница етажних власника (ЗЕВ), књиговодствене услуге за заједнице етажних власника (ЗЕВ) и
 • послови везани за приватизацију државних станова.