Monthly Archives: decembar 2021

//decembar

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka 30.12.2021. godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d. BANJA LUKA - U p r a v n i   o d b o r - Broj: 1-4370 /2021. Dana: 03.12.2021. godine Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod),  Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana  03.12.2021.godine donio je Odluku br. 1-4275-6/2021  na osnovu koje S  A  Z  I  V  A IH vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.12.2021. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se  predlaže sljedeći: D N E V N I   R E D Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine akcionara - Komisije  za glasanje - dva [...]

By | 8.12.2021|Obavještenja|0 Comments