Визија ЗАВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА је савремен Завод који ће се ослањати на своју изузетну традицију и искуство и успјешно се носити са динамичним промјенама на тржишту БиХ у давању услуга из области опремања земљишта и вођења инвестиција, пројектовања, урбанизма, надзора над изградњом објеката, контроле техничке документације, техничког пријема објеката, одржавања објеката, обрачуна и наплате комуналних накнада и имовинско-правних послова.

Уз адекватно стратешко планирање и разматрање прилика и ризика, Завод жели остварити стална унапређења како би задовољио потребе и очекивања корисника услуга, запосленог особља, власника и друштвене заједнице.

За остварење визије ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА успоставља слиједећу политику квалитета:

  1. Задовољство корисника услуга нивоом квалитета услуга, конкурентношћу цијена, роком испоруке и квалитетом пружених услуга;
  2. Повећање ефикасности и ефективности Завода, развојем и унапређењем система менаџмента квалитетом према серији стандарда ISO 9001:2015;
  3. Отвореност за сарадњу са свим заинтересованим странама;
  4. Обука кадрова у циљу константног унапређења наших услуга;
  5. Етичност, коректност и тежња ка сталном побољшању квалитета наших услуга;
  6. Активно учешће у пројектима који доносе прогрес друштвеној заједници и корисницима наших услуга;
  7. Заштита човјекове околине и унапређење квалитета живота је обавеза свих запослених.

Бања Лука, 29. 09. 2017.

в.д. Генерални директор
Велимир Кукобат, дипл.економиста