Завод за изградњу а.д. Бања Лука настао је 1979. године као Радна организација „Завод за изградњу“ Бања Лука удруживањем Предузећа за изградњу Бање Луке, Стручне службе СИЗ-а становања Бања Лука и Дирекције за изградњу Регионалног медицинског центра Бања Лука.

Исте године стручне службе Завода за изградњу Бања Лука смјештене су у новоизграђени пословни објекат, који се налази у самом центру Бање Луке, у ул. Марије Бурсаћ бр. 4.

Од настанка до данас РО „Завод за изградњу“ Бања Лука имао је неколико трансформацијских промјена, а од 2004. године послује под називом Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

Рјешењем Дирекције за приватизацију РС утврђена је власничка структура Завода за изградњу а.д. Бања Лука, и то:

  • трајни удио Града Бања Лука 67,12%
  • приватни капитал 23,75%
  • државни капитал 9,13%

Од свог настанка до данас Завод за изградњу Бања Лука обављао је све послове надзора и друге стручне послове на изградњи највећег броја стамбених, привредних и јавних објеката у граду Бања Лука, од којих су најзначајнији:

  • изградња стамбених насеља и највећег броја стамбених објеката у граду (насеља: Центар, Борик, Обилиаћво, Нова Варош, Старчевица, Лазарево)
  • изградња привредних и јавних објеката, као што су: објекат Регионалног медицинског центра Бања Лука, Дом раничке солидарности, спортске дворане „Борик“ и „Мејдан“, хотели „Босна“ и „Палас“, Творница обуће „Босна“, Дом дистрофичара, Хабитациони центар, Термални базени „Српске Топлице“ и „Слатина“, Робна кућа „Триглав“, пословни центри у ул. Веселина Маслеше и у ул. Јеврејској,
  • јавна склоништа, објекти комуналне инфраструктуре и др.,
  • санација и реконструкција зграде општине Бања Лука, Банског двора, Народног позоришта, Рехабилитационог центра „Др. Мирослав Зотовић“,
  • изградња и санација високошколских објеката и објеката средњег и основног образовања,
  • одржавање стамбеног фонда.