Obavještenja

/Obavještenja

Obavještenje – Skupština akcionara Zavoda za izgradnju Banja Luka 30.06.2020.godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA - U p r a v n i o d b o r - Broj: 1- 1555 /2020. Dana:25.05.2020. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 25.05.2020.godine donio je Odluku br. 1-1541-7/20 na osnovu koje S A Z I V A XHIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.06.2020. godine (UTORAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći: D N E V N I R E D 1. [...]

By | 28.05.2020|Uncategorized, Obavještenja|0 Comments

Obavještenje – Skupština akcionara Zavoda za izgradnju Banja Luka 28.02.2019. godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA -Upravni odbor- Broj: 1- 370 /2019. Dana: 11.02.2019. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda   S A Z I V A VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda   VI vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2019. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1. Izbor radnih tijela Skupštine: - Komisije za glasanje - dva ovjerivača zapisnika - zapisničara 2. Izvještaj Komisije za glasanje 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa [...]

By | 13.02.2019|Obavještenja|0 Comments

OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. VSS - diplomirani građevinski inženjer, odsjek za konstrukcije - 1 izvršilac 2. VSS - diplomirani građevinski inženjer, odsjek za hidrotehniku - 1 izvršilac 3. VSS - diplomirani građevinski inženjer, odsjek za niskogradnju - 1 izvršilac 4. VSS - diplomirani inženjer arhitekture - 1 izvršilac USLOVI: Pored Zakonom propisanih opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: Za poziciju pod rednim brojem 1 – završen Građevinski fakultet (VII stepen), položen stručni ispit i posjedovanje licence za: reviziju tehničke dokumentacije – konstruktivna faza, izradu tehničke dokumentacije – konstruktivna faza i nadzor; Za poziciju pod rednim brojem 2 – završen [...]

By | 16.10.2017|Obavještenja|0 Comments

Obavještenje – Skupština akcionara Zavoda za izgradnju Banja Luka 30.05.2011. godine

Zavod za izgradnju a.d. PRIJEDLOG Banja Luka -Upravni odbor- Broj: 1-2621/2011 Dana: 27.04.2011. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka – Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda S A Z I V A XIV sjednicu Skupštine akcionara Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.05.2011. godine (PONEDELJAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 1200 časova. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I  R E D 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine Komisije za glasanje dva ovjerivača zapisnika zapisničara 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara održane dana [...]

By | 28.04.2011|Obavještenja|0 Comments

Novi broj časopisa „Savremeno graditeljstvo“

Obavještavamo cijenjene čitaoce da je iz štampe izašao novi, četvrti, broj naučno-stručnog časopisa za graditeljstvo Republike Srpske, „Savremeno graditeljstvo“. U ovom broju su obrađene veoma interesantne za naučnu i stručnu javnost, a autori su istaknuti eksperti, stručnjaci i profesori iz regiona. […]

By | 24.12.2010|Obavještenja|0 Comments

Obavještenje – Skupština akcionara

Skupština akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka održaće se 07.06.2010. godine  s početkom u 12 časova,  u prostorijama Zavoda za izgradnju,  ulica Marije Bursać, br. 4. Oglas o održavanju Skupštine akcionara ZIBL-a, sa dnevnim redom,  objavljen je 05.05.2010. godine u dnevnom listu Nezavisne novine. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona  (051) 225-903.

By | 28.05.2010|Ekonomsko-finansijski poslovi, Obavještenja|0 Comments