Имовинско-правни послови

/Имовинско-правни послови

Имовинско-правни послови

Тренутни послови

Завод за изградњу на териорији Града Бања Лука и цијеле Босне и Херцеговине тренутно обавља сљедеће послове: * надзор на изградњи фабрике воде у Брчком капацитета 330 l/s, * надзор на изградњи аутопута Бањалука - Градишка, * надзор на изградњи фекалног колектора уз Широку ријеку,