ZIBL

/ZIBL

About ZIBL

This author has not yet filled in any details.
So far ZIBL has created 6 blog entries.

Izmjena Dnevnog reda XXV sjednice Skupštine akcionara ZIBL-a

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA -Upravni odbor- Broj: 1- 1717-5-1 /22 Dana: 24.06.2022.godine Na osnovu člana 56.Statuta Zavoda za izgradnju a.d. Banja luka-Prečišćeni tekst(u daljem tekstu Zavod), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.06.2022.godine donio je Odluku br.1-1717-5/22, na osnovu koje se objavljuje IZMJENA DNEVNOG REDA XHV sjednice Skupštine akcionara Zavoda za izgradnju a.d.Banja Luka U sazivu XHV redovne sjednice Skupštine akcionara Zavoda , zakazana za 30.06.2022.g. u 12.00 časova, objavljenom u ''Glasu Srpske'' i ''Nezavisnim novinama'', dana 31.05.2022.godine, te sajtu Banjalučke berze i sajtu Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, vrši se izmjena dnevnog reda, kako slijedi: Tačka 3. dnevnog reda mijenja se i glasi: ''Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa H vanredne [...]

27.06.2022.|Obavještenja|

Saziv XXV sjednice Skupštine akcionara ZIBL-a

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA - U p r a v n i o d b o r - Broj: 1-1330/2022. Dana: 27.05.2022.godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 27.05.2022.godine donio je Odluku br. 1-1308-8/22 na osnovu koje S A Z I V A XHV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.06.2022. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći: D N E V N I R E D 1.Izbor radnih tijela [...]

8.06.2022.|Obavještenja|

Saziv 10. vanredne sjednice Skupštine akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka

ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d.              BANJA LUKA                                                                        - U p r a v n i   o d b o r - Broj: 1- 355 /2022. Dana: 04.02.2022. godine Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod),  Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana  04.02.2022. godine donio je Odluku br. 1-47-3-1/2022  na osnovu koje   S  A  Z  I  V  A   H vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  Zavoda   Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2022. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se  predlaže sljedeći:   D N E V N I   R E D   Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine akcionara [...]

11.02.2022.|Obavještenja|

Vanredna Skupština akcionara Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka 30.12.2021. godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU  a.d. BANJA LUKA - U p r a v n i   o d b o r - Broj: 1-4370 /2021. Dana: 03.12.2021. godine Na osnovu člana 56. Statuta  Zavod za izgradnju a.d.  Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod),  Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana  03.12.2021.godine donio je Odluku br. 1-4275-6/2021  na osnovu koje S  A  Z  I  V  A IH vanrednu sjednicu Skupštine akcionara  Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.12.2021. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se  predlaže sljedeći: D N E V N I   R E D Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine akcionara - Komisije  za glasanje - dva [...]

8.12.2021.|Obavještenja|

Obavještenje – Skupština akcionara Zavoda za izgradnju Banja Luka 30.06.2020.godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA - U p r a v n i o d b o r - Broj: 1- 1555 /2020. Dana:25.05.2020. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj dana 25.05.2020.godine donio je Odluku br. 1-1541-7/20 na osnovu koje S A Z I V A XHIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.06.2020. godine (UTORAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći: D N E V N I R E D 1. [...]

28.05.2020.|Obavještenja|

Obavještenje – Skupština akcionara Zavoda za izgradnju Banja Luka 28.02.2019. godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA -Upravni odbor- Broj: 1- 370 /2019. Dana: 11.02.2019. godine Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda   S A Z I V A VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda   VI vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2019. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1. Izbor radnih tijela Skupštine: - Komisije za glasanje - dva ovjerivača zapisnika - zapisničara 2. Izvještaj Komisije za glasanje 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa [...]

13.02.2019.|Obavještenja|