Monthly Archives: јун 2022

//јун

Измјена Дневног реда XXV сједнице Скупштине акционара ЗИБЛ-а

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА -Управни одбор- Број: 1- 1717-5-1 /22 Дана: 24.06.2022.године На основу члана 56.Статута Завода за изградњу а.д. Бања лука-Пречишћени текст(у даљем тексту Завод), Управни одбор на сједници одржаној дана 24.06.2022.године донио је Одлуку бр.1-1717-5/22, на основу које се објављује ИЗМЈЕНА ДНЕВНОГ РЕДА XХV сједнице Скупштине акционара Завода за изградњу а.д.Бања Лука У сазиву XХV редовне сједнице Скупштине акционара Завода , заказана за 30.06.2022.г. у 12.00 часова, објављеном у ''Гласу Српске'' и ''Независним новинама'', дана 31.05.2022.године, те сајту Бањалучке берзе и сајту Завода за изградњу а.д. Бања Лука, врши се измјена дневног реда, како слиједи: Тачка 3. дневног реда мијења се и гласи: ''Разматрање и усвајање Записника са Х ванредне [...]

27.06.2022.|Обавјештења|

Сазив XXV сједнице Скупштине акционара ЗИБЛ-а

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д. БАЊА ЛУКА - У п р а в н и о д б о р - Број: 1-1330/2022. Дана: 27.05.2022.године На основу члана 56. Статута Завод за изградњу a.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода на сједници одржаној дана 27.05.2022.године донио је Одлуку бр. 1-1308-8/22 на основу које С А З И В А XХV редовну сједницу Скупштине акционара Завода Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, 30.06.2022. године (ЧЕТВРТАК), у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, са почетком у 12,00 часова. За сједницу се предлаже сљедећи: Д Н Е В Н И Р Е Д 1.Избор радних тијела [...]

8.06.2022.|Обавјештења|