Уважавајући оцјене у стручној и научној јавности о значају до сада организованих пет научно стручних скупова „Савремена теорија и пракса у градитељству“, као и закључке са посљедњег скупа, VI Научно стручни скуп ће се одржати априла мјесеца 2010. године у организацији:

  • Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
  • Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бања Луци,
  • Привредне коморе РС и
  • Завода за изградњу а.д. Бања Лука.

У циљу сагледавања актуелних питања, размјене практичних искустава и упознавања са савременим токовима, позивамо све заинтересоване да за VI Научно стручни скуп, пријаве теме и радове из области градитељства (урбанизма, архитектуре, грађевинарства, геодезије, електротехнике, машинства и др.).У пријави обавезно назначити аутора, адресу и кратак резиме рада.

Пријаве је потребно доставити до 20.01.2010. године на адресу:

Завод за изградњу Бања Лука, ул.Марије Бурсаћ број 4, 78000 Бања Лука

е-маил: zibl@inecco.net, са назнаком “Научно-стручни скуп“.

Контакт особа Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ., телефон 051/225-162 или 065/512-122.