Vizija ZAVODA ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA je savremen Zavod koji će se oslanjati na svoju izuzetnu tradiciju i iskustvo i uspješno se nositi sa dinamičnim promjenama na tržištu BiH u davanju usluga iz oblasti opremanja zemljišta i vođenja investicija, projektovanja, urbanizma, nadzora nad izgradnjom objekata, kontrole tehničke dokumentacije, tehničkog prijema objekata, održavanja objekata, obračuna i naplate komunalnih naknada i imovinsko-pravnih poslova.

Uz adekvatno strateško planiranje i razmatranje prilika i rizika, Zavod želi ostvariti stalna unapređenja kako bi zadovoljio potrebe i očekivanja korisnika usluga, zaposlenog osoblja, vlasnika i društvene zajednice.

Za ostvarenje vizije ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA uspostavlja slijedeću politiku kvaliteta:

  1. Zadovoljstvo korisnika usluga nivoom kvaliteta usluga, konkurentnošću cijena, rokom isporuke i kvalitetom pruženih usluga;
  2. Povećanje efikasnosti i efektivnosti Zavoda, razvojem i unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom prema seriji standarda ISO 9001:2015;
  3. Otvorenost za saradnju sa svim zainteresovanim stranama;
  4. Obuka kadrova u cilju konstantnog unapređenja naših usluga;
  5. Etičnost, korektnost i težnja ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših usluga;
  6. Aktivno učešće u projektima koji donose progres društvenoj zajednici i korisnicima naših usluga;
  7. Zaštita čovjekove okoline i unapređenje kvaliteta života je obaveza svih zaposlenih.

Banja Luka, 29. 09. 2017.

v.d. Generalni direktor
Velimir Kukobat, dipl.ekonomista