Визија ЗАВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЊА ЛУКА је флексибилан Завод који ће се носити са динамичким промјенама на тржишту БиХ у давању услуга из области опремања земљишта и вођења инвестиција, надзора над изградњом објеката, контроле техничке документације, техничког пријема објеката, одржавања објеката, обрачуна и наплате накнада и имовинско-правних послова.

Наиме, уласком у наведено подручје, ЗИБЛ жели приступ новим технологијама, материјалима, стандардима и научним достигнућима у области опремања земљишта и вођења инвестиција, надзора над изградњом објеката, контроле техничке документације, техничког пријема објеката, одржавања објеката, обрачуна и наплате накнада и имовинско-правних послова.

Наведену визију Завод жели остварити задовољењем потреба и очекивања запосленог особља, власника, испоручиоца и друштвене заједнице преко задовољства корисника услуга квалитетом наших услуга.

За остварење визије ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ БАЊА ЛУКА успоставља следећу политику квалитета:

  1. Повећање ефикасности и ефективности Завода, развојем и унапређењем система менаџмента квалитетом према серији стандарда ИСО 9001:2000.
  2. Задовољство корисника услуга нивоом квалитета, конкурентношћу цијена, роком испоруке и квалитетом пружених услуга.
  3. Отвореност за сарадњу са свим заинтересованим странама (корисници услуга, запослени, друштвена заједница) на унапређењу система менаџмента квалитетом.
  4. Обука кадрова у циљу прихватања, одржавања и побољшања система менаџмента квалитетом.
  5. Унапређење мишљења корисника наших услуга кроз поштење, уљудност и тежњу ка сталном побољшању квалитета наших услуга.
  6. Обезбјеђење стандардног квалитета услуга кроз надзор над битним карактеристикама услуга и процеса.
  7. Заштита човјекове околине и унапређење квалитета живота је обавеза свих запослених.

Бања Лука, 31. 01. 2007.

Директор
Савић Чедо, дипл.правник