Завод за изградњу а.д. Бања Лука обавља исколчење и контролу изведених темеља свих објеката који се граде на територији Града Бања Лука

Контактирајте нас за више информација:
телефон: 051/225-151, 225-159, 225-900
факс: 051/21-66-51
e-mail: drasko.suman@zibl.net