Изграђени објекти

[2008-2009.]

  • Надзор на реконструкцији објекта Централне банке БиХ у Брчком
  • Надзор на изградњи фабрике воде у Брчком капацитета 330 l/s

[2004-2007.]

  • Надзор на изградњи зграде Владе Републике Српске у Бањалуци
  • Надзор на реконструкцији и доградњи објекта тржнице у центру Бањалуке
  • Надзор на изградњи терминалног центра контроле летења на Аеродрому Бања Лука
  • Надзор на изградњи фабрике воде у Новоселији

[2003.]

  • Изградња стамбено-пословног објекта у улици Војводе Момчила (између бр. 3 и 7)

[2002.]

  • Довршетак изградње нове жељезничке станице у Бањалуци

[2001.]

  • Изградња стамбено-пословног објекта Кип-„А“ у Церској улици, насеље Старчевица
  • Изградња стамбено-пословног објекта у улици Војводе Момчила

Контактирајте нас за више информација
телефон: 051/225-900, 051/928-509
факс: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net