Пројектовање

  • Пројектовање споја Источног транзита
  • Пројектовање замјенског моста у Трну на ријеци Врбас
  • Пројектовање моста код Инцела на ријеци Врбас

Консалтинг

  • Консалтинг послови на уређењу Новог гробља у Врбањи
  • Консалтинг послови на уређењу прилазних саобраћајница код моста на ријеци Врбас – код Инцела

Контактирајте нас за више информација

телефон: 051/225-900, 051/928-509
факс: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net