У циљу реализације програма уређења грађевинског земљишта за 2007. годину, који је Скупштина града Бања Лука усвојила на сједници одржаној дана 27.12.2006., Завод тренутно учествује у изради:

  1. Програма уређења грађевинског земљишта за насеље „Ада“ у Бањалуци
  2. Програма уређења грађевинског земљишта за изградњу фекалне канализације лијеве и десне обале Врбаса у Новоселији на потезу од Карановца до Тулекове бране са уређајем за пречишћавање
  3. Програма уређења грађевинског земљишта за простор између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас
  4. Програма уређења грађевинског земљишта за изградњу Карађорђеве улице у Бањалуци
  5. Програм уређења грађевинског земљишта за простор између улица: I крајишког корпуса, Јована Дучића, Паве Радана и Вука Карџића
  6. Програм уређења земљишта за изградњу објеката колективног становања на простору између улица Булевар војводе Степе Степановића, Вељка Млареновића, ограде комплекса Инцела и десне обале ријеке Врбас

Контактирајте нас за више информација

телефон: 051/225-151, 225-159, 225-900
факс: 051/21-66-51
e-mail: tehnika@zibl.net