Izgrađeni objekti

[2009.]

 • Izgradnja trga na Bulevaru cara Dušana
 • „Incelov“ most u Banjoj Luci
 • Olimpijski bazen u Banjoj Luci
 • Pasarela na Bulevaru Desanke Maksimović

[2008.]

 • Administrativni centar Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci

[2006-2007.]

 • Nadzor na regulaciji korita Široke rijeke
 • Nadzor na izgradnji fekalnog kolektora uz Široku rijeku

[2005.]

 • Izgradnja kolektora „Banjalučko polje“

[2004.]

 • Izgradnja novog mosta preko rijeke Vrbas u Trapistima

[2003.]

 • Izgradnja pješačkog prelaza preko Zapadnog tranzita na raskršću sa ul. Slobodana Jovanovića
 • Rekonstrukcija i izgradnja dijela Njegoševe ulice sa signalizacijom od Zapadnog tranzita do Petrićevačkog puta; Izgradnja Petrićevačkog puta

[2002.]

 • Rekonstrukcija i velika opravka kraka ul. Milana Radmana i produžetka ul. Dragiše Vasića
 • Izgradnja saobraćajnice kod habitacionog centra u ul. Uroša Nejakog
 • Izgradnja dijela vodovoda u Drakuliću
 • Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Franje Supila (Vrbanja)

[2001.]

 • Pješački prelaz „Pasarela“ na raskršću ul. Krajiških brigada i ul. Rade Kondića

[2000.]

 • Pješački prelaz „Pasarela“ na raskršću ul. Krajiških brigada i ul. Ive Andrića
 • Sanacija i rekonstrukcija nadvožnjaka u ul. Braće Pišteljića

Kontaktirajte nas za više informacija

telefon: 051/225-900, 051/928-509
faks: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net