Изграђени објекти

[2009.]

 • Изградња трга на Булевару цара Душана
 • „Инцелов“ мост у Бањој Луци
 • Олимпијски базен у Бањој Луци
 • Пасарела на Булевару Десанке Максимовић

[2008.]

 • Административни центар Владе Републике Српске у Бањој Луци

[2006-2007.]

 • Надзор на регулацији корита Широке ријеке
 • Надзор на изградњи фекалног колектора уз Широку ријеку

[2005.]

 • Изградња колектора „Бањалучко поље“

[2004.]

 • Изградња новог моста преко ријеке Врбас у Трапистима

[2003.]

 • Изградња пјешачког прелаза преко Западног транзита на раскршћу са ул. Слободана Јовановића
 • Реконструкција и изградња дијела Његошеве улице са сигнализацијом од Западног транзита до Петрићевачког пута; Изградња Петрићевачког пута

[2002.]

 • Реконструкција и велика оправка крака ул. Милана Радмана и продужетка ул. Драгише Васића
 • Изградња саобраћајнице код хабитационог центра у ул. Уроша Нејаког
 • Изградња дијела водовода у Дракулићу
 • Изградња фекалне канализације у ул. Фрање Супила (Врбања)

[2001.]

 • Пјешачки прелаз „Пасарела“ на раскршћу ул. Крајишких бригада и ул. Раде Кондића

[2000.]

 • Пјешачки прелаз „Пасарела“ на раскршћу ул. Крајишких бригада и ул. Иве Андрића
 • Санација и реконструкција надвожњака у ул. Браће Пиштељића

Контактирајте нас за више информација

телефон: 051/225-900, 051/928-509
факс: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net