Poslovi koje može da obavlja sektor geodetske službe

  • Iskolčenje objekata i kontrola izvedenih temelja objekata
  • Formiranje građevinskih parcela
  • Obnavljanje međa građevinskih parcela
  • Uplana objekata
  • Izrada tlocrta stanova i poslovnih prostora za knjiženje
  • Izrada geodetskih situacija za projektovanje
  • Snimanje objekata za legalizaciju i tehnički prijem
  • Digitalizacija geodetskih podloga u Mapsopft-u

U upotrebi za digitalnu obradu podataka koristimo licencirane grafičke programe Survey i MapSoft.

Terenska geodetska mjerenja izvodimo sa totalnim stanicama SOKKIA SET 510 i SOKKIA SET 5X  (ima laserski daljinomjer)

Kontaktirajte nas za više informacija 
telefon: 051/225-900, 051/928-525
faks: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net

 

Iskolčenje i kontrola izvedenih temelja

Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka obavlja iskolčenje i kontrolu izvedenih temelja svih objekata koji se grade na teritoriji Grada Banja Luka

Kontaktirajte nas za više informacija:
telefon: 051/225-151, 225-159, 225-900
faks: 051/21-66-51
e-mail: drasko.suman@zibl.net