Послови које може да обавља сектор геодетске службе

  • Исколчење објеката и контрола изведених темеља објеката
  • Формирање грађевинских парцела
  • Обнављање међа грађевинских парцела
  • Уплана објекатa
  • Израда тлоцрта станова и пословних простора за књижење
  • Израда геодетских ситуација за пројектовање
  • Снимање објеката за легализацију и технички пријем
  • Дигитализација геодетских подлога у Mapsopft-у

У употреби за дигиталну обраду података користимо лиценциране графичке програме Survey i MapSoft.

Теренска геодетска мјерења изводимо са тоталним станицама SOKKIA SET 510 и SOKKIA SET 5X  (има ласерски даљиномјер)

Контактирајте нас за више информација 
телефон: 051/225-900, 051/928-525
факс: 051/928-506
e-mail: tehnika@zibl.net

 

Исколчење и контрола изведених темеља

Завод за изградњу а.д. Бања Лука обавља исколчење и контролу изведених темеља свих објеката који се граде на територији Града Бања Лука

Контактирајте нас за више информација:
телефон: 051/225-151, 225-159, 225-900
факс: 051/21-66-51
e-mail: drasko.suman@zibl.net