Послови које може да обавља сектор геодетске службе

  • Исколчење објеката и контрола изведених темеља објеката
  • Формирање грађевинских парцела
  • Обнављање међа грађевинских парцела
  • Уплана објекатa
  • Израда тлоцрта станова и пословних простора за књижење
  • Израда геодетских ситуација за пројектовање
  • Снимање објеката за легализацију и технички пријем
  • Дигитализација геодетских подлога у Mapsopft-у

У употреби за дигиталну обраду података користимо лиценциране графичке програме Survey i MapSoft.

Теренска геодетска мјерења изводимо са тоталним станицама SOKKIA SET 510 и SOKKIA SET 5X  (има ласерски даљиномјер)