OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. VSS – diplomirani građevinski inženjer, odsjek za konstrukcije – 1 izvršilac

2. VSS – diplomirani građevinski inženjer, odsjek za hidrotehniku – 1 izvršilac

3. VSS – diplomirani građevinski inženjer, odsjek za niskogradnju – 1 izvršilac

4. VSS – diplomirani inženjer arhitekture – 1 izvršilac

USLOVI: Pored Zakonom propisanih opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

  • Za poziciju pod rednim brojem 1 – završen Građevinski fakultet (VII stepen), položen stručni ispit i posjedovanje licence za: reviziju tehničke dokumentacije – konstruktivna faza, izradu tehničke dokumentacije – konstruktivna faza i nadzor;
  • Za poziciju pod rednim brojem 2 – završen Građevinski fakultet (VII stepen), položen stručni ispit i posjedovanje licence za: reviziju tehničke dokumentacije – hidrotehnička faza, izradu tehničke dokumentacije – hidrotehnička faza i nadzor;
  • Za poziciju pod rednim brojem 3 – završen Građevinski fakultet (VII stepen), položen stručni ispit i posjedovanje licence za: reviziju tehničke dokumentacije – faza niskogradnje, izradu tehničke dokumentacije – faza niskogradnje i nadzor;
  • Za poziciju pod rednim brojem 4 – završen Arhitektonski fakultet (VII stepen), položen stručni ispit i posjedovanje licence za: reviziju tehničke dokumentacije – arhitektonska faza, izradu tehničke dokumentacije – arhitektonska faza i nadzor, izradu dokumenata prostornog uređenja;
  • Posjedovanje vozačke dozvole “B“ kategorije i osposobljenost za rad na računaru

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa (originali ili ovjerene kopije), kao i potvrde o radnom iskustvu i poslovima koje je obavljao dostaviti na adresu:

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4 ili putem mejla: zibl@inecco.net

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka.

Oglas ostaje otvoren 30 dana objave u dnevnom listu Glas Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d.
BANJA LUKA