Poziv za prijavu tema i radova za VII međunarodni naučno-stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“

Uvažavajući ocjene u stručnoj i naučnoj javnosti o značaju do sada organizovanih šest naučno stručnih skupova „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, kao i zaključaka sa posljednjeg skupa, VII međunarodni naučno-stručni skup će se održati aprila mjeseca 2011. godine u  Banjoj Luci. […]