Уважавајући оцјене у стручној и научној јавности о значају до сада организованих шест научно стручних скупова „Савремена теорија и пракса у градитељству“, као и закључака са посљедњег скупа, VII међународни научностручни скуп ће се одржати априла мјесеца 2011. године у  Бањој Луци.

Организатори скупа су:

  • Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
  • Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бања Луци,
  • Привредна  комора Републике Српске и
  • Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

У циљу сагледавања  актуелних питања, размјене практичних искустава и упознавања са савременим токовима,  позивамо све заинтересоване да  за VII међународни научно-стручни скуп, пријаве  радове  из области градитељства (урбанизма, архитектуре, грађевинарства, геодезије, електротехнике, машинства и др.).

У пријави обавезно назначити аутора, адресу и кратак резиме рада.

Пријаве је потребно доставити до 26.01.2011. године на адресу:

  • Завод за изградњу Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ број 4, 78000 Бања Лука
  • е-mail: zibl@inecco.net, са назнаком “Научно-стручни скуп“.

Свим извјестиоцима, ауторима радова, биће уречени сертификати о учешћу на Седмом међународном научно-стручном скупу.

Контакт особа Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ., телефон 051/225-162 или 065/512-122.