Stručni obilazak gradilišta autoputa Gradiška – Banja Luka

Zavod za izgradnju Banja Luka organizova je danas stručni obilazak gradilišta autoputa Gradiška – Banja Luka, kojem je, pored rukovodstva, prisustvovao kompletan tehnički kadar. Zavod za izgradnju Banja Luka, kao podizvođač, obavlja  laboratorijsku kontrolu materijala i stručno-tehnički nadzor, na dionici autoputa od Mahovljana do Gradiške. – Na pomenutoj dionici angažovan je određen broj naših inženjera, koji su u potpunosti upućeni u pomenuti projekat – istakao je generalni direktor Zavoda za izgradnju Banja Luka Aleksandar Cvijanović i dodao da je, u posljednjem periodu, ZIBL kadrovski ojačao, posebno inženjerskim kadrom: […]