Glavni pravci djelovanja Društva za  zemljotresno inženjerstvo Republike Srpske, koje je danas osnovano u Banjoj Luci, biće usmjereni na smanjenje rizika od zemljotresa na našim prostorima, kao i preduzimanje potrebnih mjera kako bi se zaštitili ljudski životi i materijalna dobra.Generalni direktor Zavoda za izgradnju Banja Luka, Aleksandar Cvijanović, rekao je da je na naučno-stručnim skupovima pod nazivom „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“ i Međunarodnoj konferenciji o zemljotresnom inženjerstvu, povodom 40 godina od razornog zemljotresa u Banjoj Luci 1969. godine, istaknuta neophodnost da se na nivou Republike Srpske osnuje društvo  za zemljotresno inženjerstvo.

– S obzirom na visoku seizmičnost Republike Srpske i BiH u cjelini, ukazana je potreba osnivanja društva, a sve u cilju prevencije i zaštite stanovništva i materijalnih dobara od efekata dejstva zemljotresa. Potrebno je da stručni ljudi, kao i svi oni koje se bave građanjem, usvoje i prihvate savremene propise, kako bi spremno dočekali eventualni zemljotres, te zaštitili ljudi  i objekata  – rekao je Cvijanović poslije Osnivačke skupštine Društva za  zemljotresno inženjerstvo Republike Srpske.

Novoizabrani predsjednik Društva, prof. dr Drago Trkulja rekao je da je Banjoj Luci već odavno potrebno ovakvo društvo, ističući da su pred njim veliki zadaci.

– Takođe, radićemo na tome da se ubuduće više vodi računa o seizmologiji i da se u izgradnji objekata, primjenjuju utvrđeni standardi u cilju dobijanja kvalitetnih parametara za projektovanje i gradnju na trusnim područjima, kao i na potrebu da se donese novi pravilnik na nivou Republike Srpske, jer je postojeći još iz perioda bivše Jugoslavije – naveo je Trkulja.

On je izrazio očekivanje da će Društvo od jeseni postati član Evropske asocijacije društava za zemljotresno inženjerstvo.

Osnivači Društva za zemljotresno inženjerstvo Republike Srpske su, pored Zavoda za izgradnju Banja Luka, koji je bio inicijator osnivanja Društva,  Republički zavod za geološka istraživanja „Geozavod“ iz Zvornika, Republički hidrometeorološki zavod, Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banjoj Luci, Privredna komora Republike Srpske, Institut za građevinarstvo „IG“, „Krajina“, „Gradip“  Prnjavor „Neutron“,  Projekt  i IMK Banja Luka.

Ciljevi

Glavni ciljevi Društva, primarno su orijentisani na promovisanje i razvijanje savremenog koncepta integralnog pristupa smanjenja seizmičkog rizika i to na sveobuhvatnoj osnovi, uključujući sve njegove osnovne aspekte: utvrđivanje seizmičkog hazarda; utvrđivanje seizmičkog rizika i njegovog prihvatljivog nivoa; aseizmičko projektovanje; aseizmičko urbanističko planiranje i projektovanje; mitigacija seizmičkog rizika (legislativno-institucionalni aspekti); pripremljenost na zemljotres (uključivo i aspekte zaštite i spašavanja); te, integrisano totalno upravljanje i kontrola seizmičkog rizika, i drugo.