Главни правци дјеловања Друштва за  земљотресно инжењерство Републике Српске, које је данас основано у Бањој Луци, биће усмјерени на смањење ризика од земљотреса на нашим просторима, као и предузимање потребних мјера како би се заштитили људски животи и материјална добра.Генерални директор Завода за изградњу Бања Лука, Александар Цвијановић, рекао је да је на научно-стручним скуповима под називом „Савремена теорија и пракса у градитељству“ и Међународној конференцији о земљотресном инжењерству, поводом 40 година од разорног земљотреса у Бањој Луци 1969. године, истакнута неопходност да се на нивоу Републике Српске оснује друштво  за земљотресно инжењерство.

– С обзиром на високу сеизмичност Републике Српске и БиХ у цјелини, указана је потреба оснивања друштва, а све у циљу превенције и заштите становништва и материјалних добара од ефеката дејства земљотреса. Потребно је да стручни људи, као и сви они које се баве грађањем, усвоје и прихвате савремене прописе, како би спремно дочекали евентуални земљотрес, те заштитили људи  и објеката  – рекао је Цвијановић послије Оснивачке скупштине Друштва за  земљотресно инжењерство Републике Српске.

Новоизабрани предсједник Друштва, проф. др Драго Тркуља рекао је да је Бањој Луци већ одавно потребно овакво друштво, истичући да су пред њим велики задаци.

– Такође, радићемо на томе да се убудуће више води рачуна о сеизмологији и да се у изградњи објеката, примјењују утврђени стандарди у циљу добијања квалитетних параметара за пројектовање и градњу на трусним подручјима, као и на потребу да се донесе нови правилник на нивоу Републике Српске, јер је постојећи још из периода бивше Југославије – навео је Тркуља.

Он је изразио очекивање да ће Друштво од јесени постати члан Европске асоцијације друштава за земљотресно инжењерство.

Оснивачи Друштва за земљотресно инжењерство Републике Српске су, поред Завода за изградњу Бања Лука, који је био иницијатор оснивања Друштва,  Републички завод за геолошка истраживања „Геозавод“ из Зворника, Републички хидрометеоролошки завод, Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Институт за грађевинарство „ИГ“, „Крајина“, „Градип“  Прњавор „Неутрон“,  Пројект  и ИМК Бања Лука.

Циљеви

Главни циљеви Друштва, примарно су оријентисани на промовисање и развијање савременог концепта интегралног приступа смањења сеизмичког ризика и то на свеобухватној основи, укључујући све његове основне аспекте: утврђивање сеизмичког хазарда; утврђивање сеизмичког ризика и његовог прихватљивог нивоа; асеизмичко пројектовање; асеизмичко урбанистичко планирање и пројектовање; митигација сеизмичког ризика (легислативно-институционални аспекти); припремљеност на земљотрес (укључиво и аспекте заштите и спашавања); те, интегрисано тотално управљање и контрола сеизмичког ризика, и друго.