Шести научно-стручни скуп „Савремена теорија и пракса у градитељству“, који је 15. и 16. априла у Бањој Луци окупио врхунске стручњаке у овој области из земаља окружења, најбољи је доказ да струка може да обнови и учврсти ратом покидане везе међу сарадницима на истим пословима и са истим проевропским циљевима – рекао је директор Завода за изградњу Бања Лука Александар Цвијановић.На скупу су истакнуте потребе да се у цијелом региону приступи озбиљно и свеобухватно прихватању европских регулатива у области градитељства како би оно, уласком у ЕУ, већ припремљено наставило своју дјелатност, а за то је потребна још тјешња сарадња градитеља и државних органа како би тај процес текао организовано и по, унапријед, утврђеном плану – поручио је Цвијановић.

Дводневни научни скуп завршен је поруком да планирању, пројектавању, изградњи и одржавању инфраструктруних и других објеката, треба посветити знатно већу пажњу да би се добиле функционалне, рационалне, естетски прихватљиве грађевине са добрим еколошким карактеристикама, гдје посебно мјесто треба да припада избору објеката, захтјевима трајности уз што ниже трошкове и што дужем експлоатационом вијеку.

У раду 6. научно-стручног скупа, на коме су  представљено 33 рада аутора из Републике Српске, Србије и земаља окружења, учестововао је велики број грађевинара, архитеката и инжењера других области градитељства, те запослених у органима и институцијама власти.

Рад научног скупа пратио је и Зборник радова о савременом градитељсту, а промовисан је и трећи број научно-стручног часописа „Савремено градитељство„ Републике Српске, у издању Завода за изградњу Бања Лука.

Часопис је намијењен је свим учесницима у планирању, пројектовању, изградњи и експлоатацији објеката свих врста и најмјена – од инфрастуктурних, аутопутева и мостова, до урбаног градитељства, земљотресног инжињерства и геолошких истраживања у функцији градитељства.

Организатори Шестог међународног научно-стручног скупа „Савремена теорија и пракса у градитељству“ су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Архитектонско-грађевински факултет бањалучког Универзитета, Привредна комора РС и Завод за изградњу Бања Лука.