Program izlaganja na VI Naucno-strucnom skupu CIR

Program izlaganja na VI Naucno-strucnom skupu LAT

Cerifikat

Podjela certifikata  za učešće na VI Naučno-stručnom skupu nakon završetka Skupa.