У Бањој Луци се ове године организује Научно-стручни скуп под називом “Савремена теорија и пракса у грaдитељству“.

Организатори овогодишњег, VI Научно-стручног скупа су: Влада РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Привредна комора РС, Архитектонско грађевински факултет из Бање Луке и Завод за изградњу а.д. Бања Лука.

Скуп се одржава 15. и 16. априла 2010. године у Бањој Луци, у згради Банског двора. Циљ одржавања скупа је упознавање стручне и научне јавности са савременим токовима развоја теорије и праксе у градитељству.

Научно-стручни одбор Скупа је, на основу јавног огласа и приспјелих радова, извршио избор тема и предавача са намјером да задовољи потребу већине потенцијалних учесника. Предавачи су, поред домаћих, и професори и експерти из појединих области из Београда, Сарајева, Љубљане,  Подгорице, Марибора, што Скупу даје међународни карактер.

На Скупу ће бити обрађене теме из области градитељства: планирања простора, урбанизма, архитектуре, геодезије, грађевинарства (мостоградња, тунелоградња, саобраћајнице, хидротехнички објекти, рачунски програми за прорачун конструкција, технологије грађења, европским стандардима у грађевинарству, специјалним поступцима у изградњи грађевинских објеката) и др.

Такође ће бити одржан округли сто са темом  која се односи на легализацију безправно изграђених објеката.

На Скуп ће бити позвани представници општина и градова из цијеле Босне и Херцеговине, као и компаније и институције које се баве планирањем, пројектовањем, извођењем, надзором и одржавањем објеката.

Детаљне информације о темама, циљевима, саопштењима, котизацији, сатници и осталом, уобичајеним за овакву врсту скупова, добићете благовремено, прије одржавања скупа.

За све информације обратите се Заводу за изградњу  Бања Лука, Марије Бурсаћ бр. 4, тел. 051/225-162; факс 051/216-667; е-mail zibl@inecco.net.

Kонтакт особа Рајко Пуцар, дипл.инж.грађ.

С поштовањем,

Предсједник Организационог одбора Скупа

Чедо Савић, дипл.правник