Завод за изградњу на териорији Града Бања Лука и цијеле Босне и Херцеговине тренутно обавља сљедеће послове:

 • надзор на изградњи фабрике воде у Брчком капацитета 330 l/s,
 • надзор на изградњи аутопута Бањалука – Градишка,
 • надзор на изградњи фекалног колектора уз Широку ријеку,
 • провођење Програма уређења грађевинског земљишта Града Бањалука за 2009. годину,
 • надзор на изградњи објеката и инсталација комуналне инфраструктуре,
 • консалтинг послови на уређењу Новог гробља у Врбањи,
 • надзор на изградњи и уређењу гробља у Куљанима
 • исколчење и контрола изведених темеља свих објеката који се граде на територији Града Бања Лука,
 • технички пријем свих објеката,
 • ревизија пројектне документације,
 • израда инвестиционо-техничких програма,
 • израда просторно-планске документације,
 • регистрација заједница етажних власника,
 • приватизација и откуп државних станова,
 • попис, премјеравање и снимање свих ранијих и новоизграђених објеката на подручју града (стамбене зграде, пословни и јавни објекти, гараже) у циљу прикупљања података потребних за утврђивање накнаде за кориштење грађевинског земљишта и комуналне накнаде.

Завод за изградњу а.д. Бања Лука
ул. Марије Бурсаћ 4, 78000 Бања Лука
Република Српска
Централа: (+387 51) 225-900
Директор: 216-655, 225-171
Телефакс: 21-66-51
e-mail: info@zibl.net