Građevinarstvo, pokretačka privredna grana

Na Petom naučno-stručnom skupu „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, koji je u Banjoj Luci održan 23. i 24. aprila 2009. godine, zaključeno je da je „krajnje je vrijeme da se graditeljstvo unaprijedi, jer je ono uvijek bilo i biće veoma važno, propuste i greške u graditeljstvu ne smijemo da dozvolimo“.