Investitor: Vlada RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Vrijednost projekta: cca 100.000.000 KM
Nadzor: Zavod za izgradnju Banja Luka
Izvođač: “Integral inženjering”
Trajanje radova: oktobar 2005. – novembar 2007.Novi, moderni kompleks administrativnog centra Vlade Republike Srpske, sa novom zgradom Vlade kao centralnim zdanjem, otvoren je 21. novembra 2007. godine u Banjoj Luci.

Reviziju projekta i nadzor nad izgradnjom vršio je Zavod za izgradnju Banja Luka.

Nakon dvogodišnje izgradnje, koju je izvelo preduzeće „Integral inženjering“, Vlada Srpske se uselila u moderno sedamnaestospratno zdanje, sa više od 23.000 kvadratnih metara korisnog prostora.
Centralno zdanje ima i dva podzemna nivoa – jedan za garažu, a drugi za smještaj arhiva.

U sklopu administrativnog centra nalaze se i tri lamele, površine veće od 26.000 kvadratnih metara, u koje su smještene prostorije ministarstava i apartmani za funkcionere koji ne žive u Banjoj Luci. Između dva zdanja prostire se trg od 13.000 kvadratnih metara, ukrašen fontanama i ukrasnim drvećem.

Jedan od problema sa kojim se uspješno suočila građevinska operativa je i taj što su u zgradi prvi put primjenjivane brojne tehnologije i materijali sa kojima se do sada radnici nisu susretali.